Przepisy (kodeks ruchu drogowego)

 • Wniosek o rejestrację pojazdu

  Piątek, 1 stycznia 2010 (10:53)

  Wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć wraz z innymi dokumentami w Urzędzie Komunikacji właściwym dla miejsca zameldowania nabywcy, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne oraz kartę pojazdu. Czytaj więcej

 • Oświadczenie sprawcy kolizji

  Piątek, 1 stycznia 2010 (10:35)

  Wypadki i kolizje drogowe są wpisane w naszą codzienność. Wielu kierowców nie wie jednak, w jaki sposób powinni się zachować bezpośrednio po wypadku lub kolizji drogowej. Często do głosu dochodzi stres i zachowujemy się wówczas w sposób kompletnie nieprzewidywalny. Dlatego warto zawsze mieć pod ręką (np. w schowku) odpowiedni dokument - oświadczenie sprawcy kolizji. Czytaj więcej

 • Wypowiedzenie umowy OC

  Piątek, 1 stycznia 2010 (10:18)

  Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Wypowiedzenie umowy OC trzeba złożyć najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu, na który została zawarta. Inaczej umowa zostanie automatycznie zawarta na kolejny rok. Czytaj więcej

 • Umowa kupna-sprzedaży samochodu

  Piątek, 1 stycznia 2010 (10:02)

  Umowę kupna-sprzedaży samochodu należy sporządzić w dwóch kopiach - po jednej dla każdej ze stron. Podpisanie dokumentu wiąże się z obowiązkami zarówno kupującego, jak i sprzedającego auto Czytaj więcej

 • Formularz PCC3 (ewentualnie wraz z PCC-3A) - deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych - należy wypełnić i złożyć do Urzędu Skarbowego po zakupie samochodu Czytaj więcej