Oznaczenia na pojazdach uprzywilejowanych – pogotowie, policja, straż pożarna

Czwartek, 29 listopada 2018 (15:00)
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Karetki pogotowia, policyjne radiowozy i pojazdy strażackie oznaczone są specjalnymi kodami. Na ich podstawie można odkryć przeznaczenie lub przynależność konkretnego auta. Łatwiej też o jego identyfikację.

Zdjęcie

pojazdy uprzywilejowane /Motor

Każdy oznakowany pojazd policji i straży pożarnej oznakowany jest indywidualnym numerem. W przypadku interwencji można dzięki temu łatwo zidentyfikować załogę biorącą udział w zdarzeniu - może się to przydać np. wtedy, gdy na działanie funkcjonariuszy będziemy chcieli złożyć skargę lub przy szukaniu świadków zdarzenia. Symbole na samochodzie łatwiej zapamiętać lub zapisać niż nazwiska ich załóg.

Jak łatwo się domyślić, zasady przydzielania konkretnych oznaczeń na pojazdach nie są przypadkowe.

Reklama

W przypadku policyjnych radiowozów sprawa jest w miarę prosta. Tak zwane numery taktyczne składają się z litery lub liter i trzech cyfr. Wyróżnik literowy wskazuje na organizacyjne przyporządkowanie konkretnego pojazdu - mówiąc w skrócie: z jakiego regionu on pochodzi. Liczby to numer identyfikacyjny.

Wozy strażackie także opisane są przez litery i cyfry. W tym przypadku mówią one jednak dużo więcej. Schemat jest dość skomplikowany - z pierwszego członu liczb można się dowiedzieć, czy pojazd należy do komendy wojewódzkiej czy niższego szczebla, do jednostki zawodowej czy ochotniczej itp. Litera w środku wskazuje na region, z którego pochodzi dana jednostka. Liczby zamykające oznaczenie wozu strażackiego wskazują na jego przeznaczenie.

Oznaczenia na karetkach pogotowia też informują o ich przeznaczeniu. Litery w okręgach mówią o wymogach odnoszących się do ich załóg, dla przykładu w pojazdach typu "S" musi znajdować się lekarz, w karetkach "P" takiego wymogu już nie ma. Oznaczenia zostały kilka lat temu zmienione, kiedyś mieliśmy do czynienia z karetkami "R" (reanimacyjne, zastąpione przez "S"), "W" (wypadkowe, teraz "P") oraz "P" (przewozowe, obecnie "T").

POGOTOWIE RATUNKOWE

Karetki oznaczone są kodami literowymi w okręgu na bocznej i tylnej części nadwozia.

Zdjęcie

karetka /Motor

Zdjęcie

karetki specjalistyczne /Motor

Muszą mieć co najmniej trzyosobową załogę, w skład której musi wchodzić lekarz. Czwartą osobą w zespole może być kierowca. Używane są w stanach zagrożenia życia, przy wypadkach.

Zdjęcie

karetki podsawowe /Motor

Jeżdżą w co najmniej dwuosobowym składzie (ratownik medyczny, pielęgniarka), ewentualnie uzupełnionym o kierowcę. Na pokładzie nie ma lekarza. Wyjeżdżają, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenie życia.

Zdjęcie

karetki transportowe /Motor

Ambulanse przystosowane do przewozu chorych niewymagających intensywnego transportu lub np. przewozu krwi albo narządów. W skład załogi wchodzi zwykle kierowca, czasami także ratownik.

POLICJA

Radiowozy policyjne oznaczone są na dachu, tylnych błotnikach i pokrywie bagażnika numerami taktycznymi. Każdy pojazd ma swój niepowtarzalny w skali kraju symbol.

Zdjęcie

radiowóz /Motor

[1] Wyróżnik literowy oznaczający organizacyjne przyporządkowanie pojazdu do konkretnej jednostki: A - Komenda Główna Policji; B, BB - dolnośląskie; C, CC -kujawsko-pomorskie; D, DD - lubelskie; E, EE - lubuskie; F, FF - łódzkie; G, GG - małopolskie; H, Y - mazowieckie; J, JJ - opolskie; K, KK - podkarpackie; M, MM - podlaskie; N, NN - pomorskie; P, R - śląskie; S, SS - świętokrzyskie; T, TT - warmińsko-mazurskie; U, UU - wielkopolskie; W, WW - zachodniopomorskie; Z, ZZ - komenda stołeczna; L - szkoły policyjne.

[2] Cyfry stanowiące numer indywidualny pojazdu (z zakresu 001-999)

STRAŻ POŻARNA

Uprzywilejowane pojazdy straży pożarnej oznaczone są numerem operacyjnym, pozwalającym na określenie jednostki organizacyjnej, do której należą i ich rodzaju.

Zdjęcie

straż pożarna /Motor

[1] JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: szczebel wojewódzki - numery od 210 do 249, szczeble powiatowe i niższe - od 300 do 720.

[2] REGION, Z KTÓREGO POCHODZI DANA JEDNOSTKA: A - jednostki centralne; B - podlaskie; C - kujawsko-pomorskie; D - dolnośląskie; E - łódzkie; F - lubuskie; G - pomorskie; K - małopolskie; L - lubelskie; N - warmińsko-mazurskie; O - opolskie; P - wielkopolskie; R - podkarpackie; S - śląskie; T - świętokrzyskie; W - powiat warszawski; M - mazowieckie; Z - zachodniopomorskie.

[3] RODZAJ POJAZDU: 01-19 - stanowiska funkcyjne; 20-99 - pojazd pożarniczy (np. 20 - lekki gaśniczy; 22-25 - gaśniczy; 36-34 - ciężki gaśniczy; 40-45 - ratownictwa drogowego; 49 - ciężki ratownictwa drogowego; 60-65 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne; 71-79 - pojazd specjalistyczny).

Tekst: Bartosz Zienkiewicz, zdjęcia: archiwum; "Motor" 37/2018

Kiedy wezwać policję do zdarzenia drogowego? Wyjaśniamy, kiedy trzeba, warto i... nie warto – PORADY

Czy można filmować policjanta? Czy grozi za to mandat? – PRZEPISY

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady motoryzacyjne

Motor

Zobacz również