Przepisy (kodeks ruchu drogowego)

 • Zdjęcie dowodem łamania przepisów

  Poniedziałek, 11 stycznia 2010 (08:00)
  Zdjęcie dowodem łamania przepisów

  Czy zdjęcie z telefonu komórkowego, na którym widać łamanie przepisów (np. parkowanie w niedozwolonym miejscu), może być podstawą do wystawienia mandatu? Czytaj więcej

 • Włączanie się do ruchu

  Poniedziałek, 11 stycznia 2010 (08:00)
  Włączanie się do ruchu

  Manewr wydaje się prosty. Natomiast samo określenie kiedy włączamy się do ruchu nie jest już tak oczywiste. Włączanie się do ruchu to rozpoczynanie jazdy po postoju lub zatrzymaniu się (nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego). Czytaj więcej

 • W związku ze zgubieniem, zniszczeniem lub kradzieżą jednej lub dwóch tablic rejestracyjnych, w Urzędzie Komunikacji właściwym dla posiadacza samochodu należy złożyć wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych. Czytaj więcej

 • Wniosek o rejestrację pojazdu

  Piątek, 1 stycznia 2010 (10:53)

  Wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć wraz z innymi dokumentami w Urzędzie Komunikacji właściwym dla miejsca zameldowania nabywcy, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne oraz kartę pojazdu. Czytaj więcej

 • Oświadczenie sprawcy kolizji

  Piątek, 1 stycznia 2010 (10:35)

  Wypadki i kolizje drogowe są wpisane w naszą codzienność. Wielu kierowców nie wie jednak, w jaki sposób powinni się zachować bezpośrednio po wypadku lub kolizji drogowej. Często do głosu dochodzi stres i zachowujemy się wówczas w sposób kompletnie nieprzewidywalny. Dlatego warto zawsze mieć pod ręką (np. w schowku) odpowiedni dokument - oświadczenie sprawcy kolizji. Czytaj więcej

 • Wypowiedzenie umowy OC

  Piątek, 1 stycznia 2010 (10:18)

  Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Wypowiedzenie umowy OC trzeba złożyć najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu, na który została zawarta. Inaczej umowa zostanie automatycznie zawarta na kolejny rok. Czytaj więcej

 • Umowa kupna-sprzedaży samochodu

  Piątek, 1 stycznia 2010 (10:02)

  Umowę kupna-sprzedaży samochodu należy sporządzić w dwóch kopiach - po jednej dla każdej ze stron. Podpisanie dokumentu wiąże się z obowiązkami zarówno kupującego, jak i sprzedającego auto Czytaj więcej

 • Formularz PCC3 (ewentualnie wraz z PCC-3A) - deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych - należy wypełnić i złożyć do Urzędu Skarbowego po zakupie samochodu Czytaj więcej