Pamiętaj o terminach

Poniedziałek, 16 kwietnia 2012 (13:41)
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Sprawdź, po jakim czasie przedawniają się mandaty, punkty karne oraz jaki jest czas na dopełnienie formalności związanych z autem.

Zdjęcie

Pierwszy przegląd po zakupie nowego samochodu trzeba wykonać po 3 latach. Wyjątkiem są auta zasilane LPG - należy je poddawać kontroli co roku. /Motor
Pierwszy przegląd po zakupie nowego samochodu trzeba wykonać po 3 latach. Wyjątkiem są auta zasilane LPG - należy je poddawać kontroli co roku.
/Motor
Kierowca musi pamiętać o wielu terminach, dzięki temu np. nie wpadnie w pułapkę podwójnego ubezpieczenia przez zbyt późne wypowiedzenie starej umowy OC. Upływ czasu może być niekorzystny także dla zdającego na prawo jazdy. Są jednak sytuacje, kiedy mijające dni mogą uchronić kierowcę przed wymierzoną karą finansową lub utratą prawa jazdy, ponieważ punkty karne się przedawnią. Sprawdziliśmy, po jakim czasie uda się uniknąć mandatu lub opłaty dodatkowej, kiedy trzeba będzie powtórzyć egzamin na prawo jazdy, ile czasu ma kierowca na zgłoszenie szkody w ramach OC oraz kiedy może liczyć na wypłatę odszkodowania.

Ubezpieczenia

Reklama

 • 1 dzień: jeśli kierowca chce zmienić ubezpieczyciela, najpóźniej na jeden dzień przed upływem aktualnego okresu polisy OC musi złożyć wypowiedzenie. Uwaga! Zwykle liczy się data dostarczenia pisma do firmy, a nie data stempla pocztowego (ta jest ważna tylko dla polis zawartych przed 11 lutego 2012 r.).
 • 7 dni: czas na opłacenie zaległej składki w ramach polisy AC. 7 dni liczy się od odebrania upomnienia od ubezpieczyciela. Po tym terminie polisa zostanie automatycznie rozwiązywana.
 • 30 dni: maksymalny termin wypłaty odszkodowania z polisy autocasco i maksymalny czas na wypłatę odszkodowania z OC, jeśli nie ma potrzeby dodatkowych wyjaśnień.
 • 90 dni: nieprzekraczalny czas na wypłatę odszkodowania w ramach polisy OC. Może on zostać przedłużony, jeśli sprawa trafi do sądu.
 • 1 rok: ważność polisy AC i OC.
 • 3 lata: termin, w jakim należy zgłaszać szkody likwidowane z polisy OC sprawcy.Maksymalny termin na zakwestionowanie wyceny lub decyzji o wysokości odszkodowania, liczony od daty dostarczenia pisma przez ubezpieczyciela.

Wykroczenia, kary, grzywny

 • 7 dni: czas na opłacenie mandatu wystawionego np. przez policję. Maksymalny termin na odesłanie przez kierowcę oświadczenia przesłanego przez ITD, w przypadku zarejestrowania pojazdu przez fotoradar.
 • 180 dni: maksymalny czas dla inspektorów ITD i strażników miejskich na ukaranie mandatem kierowcy na podstawie zdjęcia z fotoradaru. Jeśli mundurowi nie zdążą, sprawą zajmuje się sąd.
 • 1 rok: termin, po którym przedawniają się punkty karne. Po tym terminie nie można wszcząć postępowania (skierować sprawy do sądu) za wykroczenie drogowe.
 • 2 lata: jeśli od popełnionego wykroczenia drogowego minęły 2 lata, kierowca nie może zostać ukarany.
 • 3 lata: jeśli od przyjęcia mandatu minęły 3 lata, a kierowca go nie opłacił, nikt nie będzie go ścigał.
 • 5 lat: po tym terminie przedawnia się kara za nieopłacony bilet parkingowy (5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym kara została nałożona). Uwaga! W przypadku opłat wystawionych przed 2006 r., zarządcy dróg stosują 10-letni okres przedawnienia.

Prawo jazdy

 • 6 miesięcy: ważność egzaminu teoretycznego na prawo jazdy od chwili jego zdania. Jeśli w tym czasie nie uda się uzyskać prawa jazdy, przed egzaminem praktycznym trzeba ponownie zdawać testy.To minimalny okres, jaki musi upłynąć między kursami redukującymi 6 punktów karnych, a także minimalny czas, na jaki sąd może zabrać prawo jazdy kierowcy, który miał od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.
 • 1 rok: jeśli sąd wydał zakaz prowadzenia pojazdów na ponad 1 rok, kierowca przed odebraniem prawa jazdy trafia na egzamin sprawdzający kwalifikacje. Jest to taki sam egzamin (teoretyczny i praktyczny), jaki przechodzą kandydaci na kierowców.
  Minimalny czas, na jaki sąd może zabrać prawo jazdy pijanemu kierowcy, mającemu powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.
 • 3 lata: maksymalny czas, na jaki sąd może zabrać prawo jazdy za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila).
 • 10 lat: maksymalny czas, na jaki można stracić prawo za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila).

Zakup i rejestracja auta

 • 14 dni: maksymalny czas na opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych przez kupującego pojazd. Dotyczy to aut wartych więcej niż 1000 zł, na których zakup nie została wystawiona faktura VAT. To również czas liczony od przekroczenia granicy na złożenie w urzędzie celnym deklaracji akcyzowej przy sprowadzeniu pojazdu.
 • 30 dni: po zakupie pojazdu nowy właściciel ma 30 dni na dopełnienie formalności i zarejestrowanie pojazdu. Tyle samo  czasu ma wydział komunikacji na wydanie stałego dowodu rejestracyjnego pojazdu (istnieje możliwość wydłużenia terminu o kolejne 14 dni) oraz na wydanie prawa jazdy.
 • 6 miesięcy: tyle czasu ma obdarowany samochodem przez członka najbliższej rodziny na zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym. Jeśli w tym czasie nie poinformuje fiskusa, zapłaci podatek (przynajmniej 3 proc. wartości auta).

Badania techniczne

 • 7 dni: maksymalny czas, przez jaki można używać pojazd po zatrzymaniu jego dowodu rejestracyjnego np. przez policję (o ile nie ma zakazu poruszania się).
 • 1 rok: tyle wynosi maksymalna ważność badania technicznego dla pojazdów, które trafiły na badania po 5 latach od rejestracji. Dotyczy to także aut zasilanych gazem, bez względu na ich wiek (przegląd zawsze co roku).
 • 2 lata: maksymalny okres ważności badań dla auta, które zostało poddane przed upływem 3 lat od rejestracji oraz ważność badań dla motoroweru.
 • 3 lata: maksymalny czas na wykonanie pierwszego badania technicznego dla samochodu i motoroweru.
Sebastian Sulowski

Artykuł pochodzi z kategorii: Formalności

Zobacz również