Cofanie, wymijanie, omijanie

Poniedziałek, 4 stycznia 2010 (15:20)

Przypominamy, jak poprawnie, a także bezpiecznie zachować się podczas wykonywania manewrów na drodze.

Zdjęcie

Wymijanie, omijanie i cofanie są z pozoru łatwymi manewrami. Tymczasem ich wykonywanie znajduje się na czołowych pozycjach wśród przyczyn wypadków w Polsce. /Motor
Wymijanie, omijanie i cofanie są z pozoru łatwymi manewrami. Tymczasem ich wykonywanie znajduje się na czołowych pozycjach wśród przyczyn wypadków w Polsce.
/Motor
Wymijanie (przejeżdżanie obok pojazdu lub pieszego poruszającego się w przeciwnym kierunku), omijanie (przejeżdżanie obok nieporuszającego się pojazdu lub osoby) i cofanie są zazwyczaj łatwiejsze niż wyprzedzanie, ale też wymagają od kierującego wyobraźni, ostrożności oraz pewnej wiedzy. Przypominamy przepisy ruchu drogowego odnoszące się do tych manewrów.

Omijanie pieszego
Podczas omijania kierowca zobowiązany jest zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość. Szczególną uwagę należy zachować podczas omijania pieszych, licząc się z tym, że stojący przy drodze człowiek może nie słyszeć naszego zbliżającego się pojazdu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, nietrzeźwych oraz dzieci. Można użyć w takim przypadku klaksonu, by ostrzec pieszego o zbliżaniu się pojazdu.

Zdjęcie

Często zza stojącego na przystanku autobusu wybiegają na jezdnię nieostrożni piesi.
/Motor

Omijanie autobusu
Szczególnej uwagi wymaga omijanie autobusu stojącego na przystanku. Bardzo często zza takiego pojazdu wybiegają na jezdnię nieostrożni piesi. Trzeba też uważnie obserwować drugą stronę drogi, gdyż zdarza się, że piesi widząc autobus na przystanku biegną chcąc zdążyć do niego i nie baczą wówczas na przejeżdżające pojazdy. Poza obszarem zabudowanym warto użyć sygnału dźwiękowego. Trzeba też uważać na autobus, które nagle może wjechać na nasz pas ruchu z zatoczki.

Droga jednokierunkowa i cofanie
Cofanie na drodze jednokierunkowej jest dozwolone, co jednak nie oznacza, iż można tyłem wjechać na taką drogę od strony zakazu wjazdu. Uwaga! Drogi jednokierunkowe często są na osiedlach, gdzie trzeba uważać na kosze na śmieci, słupki i zapory. Dotyczy to jednak nie tylko przeszkód stałych, ale i dzieci, które lubią niekiedy kryć się za samochodem, bawiąc się np. w chowanego.

Pomoc innej osoby przy cofaniu

Podczas cofania, w razie trudności w samodzielnym upewnieniu się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda, kierujący jest zobowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy wyjeżdżamy tyłem z bramy czy zza innego pojazdu zasłaniającego nam widok. Trzeba jednak pamiętać, że pomoc innej osoby nie zwalnia nas od odpowiedzialności za skutki ewentualnej kolizji. Nie należy zwracać się o pomoc do osoby, która nie zna się na ruchu drogowym.

Zdjęcie

Cofanie na wiaduktach jest zabronione.
/Motor

Reklama

Cofanie na wiadukcie i autostradzie
Zabronione jest cofanie pojazdem w tunelu, na moście i wiadukcie, a także na autostradzie i drodze ekspresowej. W razie przejechania zjazdu z drogi czy minięcia stacji benzynowej na którą chcieliśmy się dostać, w żadnym razie nie próbujmy cofać! Na autostradzie i drodze ekspresowej każde zatrzymanie pojazdu, a tym bardziej cofanie, stwarza ogromne zagrożenie i ryzyko wypadku.

Cofanie i pierwszeństwo
Podczas cofania trzeba zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu, a w szczególności upewnić się, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia ruchu lub jego utrudnienia. Oznacza to, że pojazd cofający musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim pozostałym uczestnikom ruchu niezależnie od tego, z której strony nadjeżdżają lub nadchodzą. Na drodze o intensywnym ruchu należy zrezygnować z manewru cofania.

Wymijanie na zwężonym odcinku
Podczas wymijania kierowca zobowiązany jest w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się, a w nocy dodatkowo wyłączyć światła drogowe i włączyć mijania. Nie wolno zmuszać kierowcy pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka do zatrzymania się lub zjechania na pobocze. Takie sytuacje mają miejsce najczęściej wtedy, gdy kierujący wykazuje słabe wyczucie gabarytów pojazdu.

Wymijanie i znaki
Pierwszeństwo może być regulowane za pomocą znaków pionowych. Kierującemu, który zbliża się do znaku zakazu, zabrania się wjazdu na dany odcinek, jeśli zmusiłoby to kierującego pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka do zatrzymania się. Zakaz wjazdu i nakaz zatrzymania się nie są zatem bezwzględne, jeśli pojazdy mogą się bezpiecznie wyminąć na danym odcinku.

Omijanie innego samochodu
Omijanie może odbywać się z dowolnej strony omijanego pojazdu (za wyjątkiem pojazdu sygnalizującego zamiar skrętu w lewo, który można omijać tylko z prawej strony), pod warunkiem, że jest to zgodne z obowiązującymi na danym odcinku drogi znakami.

Podsumowanie
Wymijanie, omijanie i cofanie wydają się być łatwymi manewrami. Z tego powodu nie przywiązujemy do nich większej wagi. Tymczasem ich wykonywanie znajduje się na czołowych pozycjach wśród przyczyn wypadków w Polsce. Najczęstszy błąd kierowców podczas tych manewrów to oczywiście nadmierna prędkość i brak uwagi. Dlatego, zanim wrzucimy wsteczny czy będziemy chcieli przejechać przez zwężony odcinek drogi, dobrze oceńmy sytuację.

Jerzy Bitner

Artykuł pochodzi z kategorii: Ruch drogowy