Ranking ubezpieczycieli

Piątek, 13 czerwca 2014 (16:00)
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Sprawdź, na które firmy ubezpieczeniowe najczęściej skarżą się kierowcy, a w których zwykle nie ma problemów z wypłatą należnego odszkodowania.

Zdjęcie

Ranking ubezpieczycieli /Motor

Firmy ubezpieczeniowe w reklamach zapewniają, że ich klienci mogą spać spokojnie, ponieważ są chronieni w każdym przypadku. To jednak tylko reklama. Rzeczywistość nie jest już tak różowa. Okazuje się, że ubezpieczyciele chętnie pobierają składkę od swoich klientów, ale już z mniejszym entuzjazmem wypłacają im odszkodowania.

Na szczęście, niezadowoleni klienci, nie są pozostawieni sami sobie. W skutecznej walce z firmami ubezpieczeniowymi pomaga za darmo Rzecznik Ubezpieczonych.

Reklama

Rozżaleni kierowcy

Ubezpieczenia komunikacyjne od początku istnienia urzędu stanowią największą liczebnie grupę skarg na ubezpieczycieli. Wynika to głównie z faktu, że są to i zapewne będą w przyszłości najczęściej zawierane umowy ochrony, choćby z racji obowiązku zawarcia umowy OC pojazdu oraz masowego charakteru pozostałych rodzajów polis komunikacyjnych (AC, NNW, assistance). Każda ze skarg jest skrupulatnie odnotowywana, to właśnie na tej podstawie Rzecznik sporządza raport dotyczący zażaleń wpływających na ubezpieczycieli. Jednak sama liczba skarg, a dokładnie procentowy ich udział na danego ubezpieczyciela w stosunku do pozostałych, byłaby krzywdząca dla największych firm. Z tego powodu udział skarg został porównany z udziałem w rynku danej firmy. Dzięki temu można wyciągnąć prawdziwe wnioski co do faktycznej uczciwości danego ubezpieczyciela i częstotliwości występowania problemów z odzyskaniem odszkodowania.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli ubezpieczyciel nie chce zapłacić za szkodę lub zaniża jej wysokość, warto skorzystać z bezpłatnej pomocy Rzecznika Ubezpieczonych. Reprezentuje on także interesy kierowców. W celu uzyskania porady wystarczy skontaktować się z ekspertem biura lub skierować do rzecznika wniosek o interwencję. Jego biuro mieści się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87, tel. 022 333-73-26, www.rzu.gov.pl.

Mało klientów, wiele skarg

Co czwarta skarga, która wpływa do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczy PZU, jednak biorąc pod uwagę, że jest największym graczem na rynku (ponad 30 proc. udziału), to okazuje się w miarę przyjazne dla swoich klientów. Natomiast niechlubne pierwsze miejsce w rankingu zajmuje AXA Direct. Co prawda niezadowolni klienci tej firmy stanowią tylko 4 proc. ogółu skarżących, ale nie można zapominać, że ta firma ma tylko 1,5 proc. udziału w rynku. To oznacza, że klienci AXA mają problemy z odszkodowaniem cztery razy częściej, niż ci związani z PZU.

Oczywiście nawet zajmowanie czołowego miejsca przez daną firmę nie oznacza, że kierowca automatycznie będzie miał problemy. Ubezpieczyciele podkreślają, że do Rzecznika Ubezpieczonych zgłosiło się około 8,5 tys. kierowców, a polisy komunikacyjne ma wykupione ponad 20 mln z nich. Mimo tego zajęcie czołowego miejsca w zestawieniu powinno być dla potencjalnego klienta sygnałem ostrzegawczym, że w przypadku tej firmy mogą wystąpić problemy. Szczególnie podczas zakupu polisy AC czy NNW warto to brać pod uwagę, aby ochrona nie okazało się tylko iluzją.

Zestawienie skarg na ubezpieczycieli

Zdjęcie

Zestawienie skarg na ubezpieczycieli /Motor

*udział w rynku obliczony według informacji ubezpieczyciela

Jak powstaje ranking?

Rzecznik Ubezpieczonych odnotowuje każdą skargę od niezadowolonego klienta danej firmy. Następnie przelicza, jaki jest udział skarg na każdego z ubezpieczycieli oraz porównuje to z udziałem danej firmy w rynku.

Najczęstsze powody s karg na ubezpieczycieli

BRAK AUTA ZASTĘPCZEGO

Mimo przysługującego prawa, ubezpieczyciele odmawiają pełnej rekompensaty za wynajem pojazdu zastępczego w czasie naprawy uszkodzonego pojazdu.

PODWÓJNE OC

Klienci skarżą się na konieczność opłaty składki w dwóch firmach jednego pojazdu, mimo że w takim przypadku można rozwiązać jedną z polis.

OPIESZAŁE PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ LIKWIDACYJNYCH

Zarówno w przypadku OC, jak i AC obowiązują ustawowe terminy, w jakich ubezpieczyciel ma wypłacić odszkodowanie. Niestety, nie zawsze jest to respektowane przez wszystkie firmy.

NIEUWZGLĘDNIENIE WARTOŚCI HANDLOWEJ

Ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania za utratę wartości handlowej pojazdu. Jest to szczególnie krzywdzące dla właścicieli nowych pojazdów.

STOSOWANIE ZAMIENNIKÓW

Skargi dotyczą także odmowy prawa do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu i zasadności stosowania przez ubezpieczycieli amortyzacji kosztów części zamiennych.

Nie daj się oszukać!

Sprawdź, w jaki sposób ubezpieczyciele oszukują kierowców podczas likwidacji szkody w ramach polisy OC. czytaj więcej

BRAK INFORMACJI

Odmowa lub utrudnienia w udostępnianiu akt szkody oraz niedostateczne informowanie o dokumentach wymaganych w związku z likwidowaną szkodą to grzech niemal wszystkich firm ubezpieczeniowych. W ten sposób firmy utrudniają poszkodowanym skuteczną walkę o swoje prawa oraz wydłużają likwidację szkody.

BEZPRAWNE ŻĄDANIE FAKTUR

Firmy wymagają przedstawienia faktur źródłowych stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych stosowanych przy naprawie pojazdu, mimo że nie mają do tego prawa.

NISKA KWOTA ZADOŚĆUCZYNIENIA

Skargi dotyczą zaniżenia bądź odmowy wypłaty stosownego odszkodowania w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej, która uległa wypadkowi.

BRAK UZASADNIENIA DECYZJI

Klienci skarżą się na brak wyczerpujących uzasadnień odmowy uznania roszczenia, jak i wysokości ustalonego odszkodowania lub świadczenia.

CAŁKOWITA LUB CZĘŚCIOWA ODMOWA WYPŁATY ODSZKODOWANIA

Brak uznania żądań poszkodowanego to najczęstszy powód szukania pomocy u Rzecznika Ubezpieczonych.

WADLIWE KWALIFIKOWANIE SZKODY CAŁKOWITEJ

Poszkodowani dość często twierdzą, iż ubezpieczyciele często zaniżają wartość pojazdu w stanie sprzed szkody, a zawyżają wartość wraku/pozostałości, aby zakwalifikować szkodę jako całkowitą.

ZANIŻENIA PROCENTU USZCZERBKU NA ZDROWIU

Ubezpieczyciele bardzo często zaniżają wysokość odszkodowania za doznane obrażenia.

Tekst: Sebastian Sulowski, zdjęcia: archiwum

Rozliczenie naprawy auta - PORADY

OC nie daje świętego spokoju - UBEZPIECZENIA

Artykuł pochodzi z kategorii: Ubezpieczenia

Motor

Zobacz również

  • Jak dobrze sprzedać samochód? Część 2. – jak przygotować ogłoszenie

    Podpowiadamy, jak przygotować auto, a następnie ogłoszenie, żeby jak najskuteczniej dotrzeć do klientów i sprawnie sprzedać samochód. więcej